top of page

Dosyanın Komisyon tarafından Kadastro mahkemesine devrinin ilk şartı askı ilanlarının yapılmasıdır.


Yargıtay (Kapatılan)16. Hukuk Dairesi 2010/3128 E. 2011/528 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : KADASTRO Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Kadastro sırasında 122 ada 1 parsel sayılı 830.64 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın, tespiti sırasında uyuşmazlık çıktığından, konu Kadastro Komisyonuna intikal etmiş, Kadastro Komisyonunca yetkisizlik kararı verilerek tutanak ve ekleri Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli parselin payları oranında ... oğlu ... mirasçıları ... ... ve müşterekleri adına tesçiline karar verilmiş; hüküm, Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 10.maddesi gereğince Kadastro Komisyonlarınca Kadastro Mahkemelerine devredilen dosyaların Kadastro Mahkemelerinde görülebilmesinin ilk şartı 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 27.maddesi uyarınca askı ilanlarının yapılmış olmasıdır.


Dosya içinde askı ilanlarının yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, öncelikle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 27.maddesi uyarınca askı ilanlarının yapılması ve bundan sonra duruşmalara başlanması için hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 03.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page