İlamlı takibe konu olabilecek ilamlar nelerdir?İlamlı takibe konu olabilecek ilamlar şunlardır;

  • Hukuk Mahkemesi İlamları

Eda hükmü içeren nihai nitelikteki kararlar ilamlı icra takibine konu olabilir. Nihai nitelikte olmayan ara kararları ile eda hükmü içermeyen tespit hükümleri, delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları ilamlı icra takibine konu olamaz. Ara kararı ile hükmedilen nafaka alacakları için ilamlı takip yapılamaz. Bu nitelikteki ara kararlar İİK 68. maddesinde sayılan belgelerdendir.

  • Ceza Mahkemesi İlamları

Ceza mahkemelerinin tazminat ve yargılama giderine ilişkin hükümleri ilamlı takibe konu olabilir.

  • Yargıtay İlamları

Yargıtay’da yapılan duruşmalar sonucu kendisini vekil ile temsil ettiren taraf lehine hükmedilen vekalet ücreti alacağı yönünden Yargıtay ilamı ilamlı takibe konu edilebilir.

  • İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi İlamları

Tam Yargı Davaları Sonunda Verilmiş Olan İdari Yargı İlamları ilamlı takibe konu olabilir. İdari işlemin iptaline yönelik ilamların yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkim kısmı ilamlı takibe konulabilir.

  • Vergi mahkemesi ilamları

  • Sayıştay ilamları

  • Hakem kararları

İlamların, ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için mutlaka eda hükmü içermeleri gerekir. Tespit hükmü içeren ilamlar ilamlı takibe konu edilemez ise de, hükmün yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı eda hükmü içerdiğinden ilamlı takibe konu edilebilir.