top of page

İpotekli taşınmaz satılabilir mi?İpotekli taşınmaz ipotekle yükümlü olarak satılabilir. İpotekli taşınmazı satın alan yeni malik, ipotek alacaklısına karşı ipotek ile güvenceye alınan alacak miktarı kadar sorumlu olur. Ancak ipotekli taşınmaz malikinin sorumluluğu sadece taşınmaz ile sınırlıdır. İpotek ile güvence altına alınan alacak, taşınmaz ipotek ile yükümlü olarak yeni malik tarafından devralınmadan önce borçlu tarafından ödenmiş ise yeni malik borçtan kurtulur. Bu durumda yeni malikin ipoteğin kaldırılmasını isteme hakkı doğar.


''Taşınmaz miktarı ile sınırlı olmak'' ne anlama gelir?

İpotek ile teminat altına alınan borç ödenmez ise rehin alacaklısı taşınmazın satılmasını isteyebilir. Güvence altına alınan alacak taşınmazın değerinden fazla olsa bile, yeni malik sadece taşınmazın değeri kadar sorumludur. Sorumluluk sadece ipotek edilen taşınmaz ile sınırlı olup şahsi değildir.


Eğer ipoteğe teminat olan borç 100.000,00 TL ise borç ödenmeyip ipotekli taşınmaz icra yolu ile 50.000,00 TL' ye satılmış ise borç karşılanmasa da ipotekli taşınmaz malikinin borcu sona erer. Alacaklı alacağın karşılanmayan kısmı için ayrıca bir talepte bulunamaz.


Eğer ipoteğe teminat olan borç 20.000,00 TL ise borcun ödenmemesi sebebiyle taşınmaz satışa çıkartılmış ve 90.000,00 TL ' ye satılmış ise, borç miktarının mahsubundan sonra artan bedel ipotekli taşınmaz malikine verilir.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page