top of page

Kadastro mahkemesinin yetkisi nasıl tespit edilir?Ülkemizde yapılan idari işlemler ile ilçe idari sınırları değiştirilmekte bazı alanlar komşu il veya ilçelere dahil edilmektedir. Bu alanlarda bulunan taşınmazlar bakımında görev ve yetki konusunda uyuşmazlıklar çıkmaktadır.


3402 Sayılı Yasanın 26/son maddesinde "kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi, bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni İlçe Kurulup teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklarda, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlar" hükmü yer almaktadır.


Kadastro Mahkemelerinde yetki kadastro çalışmalarının başladığı tarihe göre belirlenir. Kadastro tutanağı incelenerek kadastronun yapıldığı tarihteki görevli mahkeme bulunacak ve dava o mahkemede açılacaktır.


Örneğin bir bölge Gaziantep ilinin bir ilçesinden komşu il Antakya' nın bir ilçesine dahil edilmiş ve kadastro çalışmaları taşınmaz Gaziantep iline bağlı iken yapılmış ise yetkili mahkeme Antakya Kadastro Mahkemesi değil Gaziantep Kadastro Mahkemeleridir.
(Kapatılan) 17. Hukuk Dairesi 2010/566 Esas, 2010/2217 Karar,

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki taşınmaz hukukuna ilişkin davada ... ve ... Kadastro Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R- Dava, kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Dosya kapsamından, dava konusu 418 ada 3 parselin ... İlçesi, ... Köyü olarak 2007 yılında kadastro tutanağı düzenlendiği, ilan süresi içinde 02.04.2007 tarihinde ... Kadastro Mahkemesine dava açıldığı, bu mahkemece görevsizlik kararı verilip Kemalpaşa Kadastro Mahkemesine gönderildiği, ... Kadastro Mahkemesince de yetkisizlik kararı verilerek Bayındır Kadastro Mahkemesinin yetkili olduğuna ve yargı yeri belirlenmesi için dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

3402 Sayılı Yasanın 26/son maddesinde "kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi, bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni İlçe Kurulup teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklarda, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlar" hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; yeni ilçe kurulması söz konusu olmayıp, kadastro tespit tutanağı Bayındır ilçesi Hisarlık köyünde düzenlendiği gibi, Kemalpaşa Kadastro Müdürlüğünün 16.10.2008 günlü yazılarında dava konusu taşınmazın bulunduğu sahanın kadastro belge, bilgi ve paftalarının Bayındır Kadastro şefliğinde, Tapu Kayıt Sicillerinin ise Bayındır Tapu sicil Müdürlüğünde muhafaza edildiği bildirildiğine göre yetkili mahkeme, davanın ilk açıldığı Bayındır Kadastro Mahkemesidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.M.U.K.’nun 25. ve 26. maddeleri gereğince Bayındır Kadastro Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 12.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page