top of page

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri


Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri açıkça kanunda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme eser sözleşmesini ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesini içerdiğinden uyuşmazlıkların çözümünde eser ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hükümlerinin yanında genel hükümler uygulanır.


İnşat sözleşmelerinin çeşitlenmesi bir çok farklı uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sebeple inşaat hukuku halen gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Gelişmekte olan hukuk dallarındaki uyuşmazlıkların çözümünde Güncel mevzuatları ve içtihatlar takip edilmeli ve olaya uygulanmalıdır.


Sitemizde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kentsel dönüşüm sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere bir çok karar paylaşımı yapılmıştır.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page