Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri


Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri açıkça kanunda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme eser sözleşmesini ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesini içerdiğinden uyuşmazlıkların çözümünde eser ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hükümlerinin yanında genel hükümler uygulanır.


İnşat sözleşmelerinin çeşitlenmesi bir çok farklı uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sebeple inşaat hukuku halen gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Gelişmekte olan hukuk dallarındaki uyuşmazlıkların çözümünde Güncel mevzuatları ve içtihatlar takip edilmeli ve olaya uygulanmalıdır.


Sitemizde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kentsel dönüşüm sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere bir çok karar paylaşımı yapılmıştır.