top of page

Kişisel verilerin korunması kanunu tüzel kişilerin verilerini korur mu?6698 sayılı Kanunun 2. maddesinde, Kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir. Kanuna sadece gerçek kişilerin verilerini koruma kapsamına almış, verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu kapsamda bir tüzel kişinin İBAN numarasının veya vergi numarasının işlenmesi KVKK kapsamında koruma altında değildir.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Kommentare


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page