Kişisel verilerin korunması kanunu tüzel kişilerin verilerini korur mu?6698 sayılı Kanunun 2. maddesinde, Kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir. Kanuna sadece gerçek kişilerin verilerini koruma kapsamına almış, verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu kapsamda bir tüzel kişinin İBAN numarasının veya vergi numarasının işlenmesi KVKK kapsamında koruma altında değildir.