top of page

Satış vaadi borçlusuna karşı Elatmanın önlenmesi davası açılabilir mi?


Satış vaadi sözleşmesi yapılmasına rağmen özleşmeye konu taşınmazın mülkiyeti satış vaadi borçlusu üzerinde kalır. Taşınmaz mülkiyeti ancak tescille kazanılacağından vaat borçlusu taşınmazın maliki olmaya devam eder (TMK m.705). Dolayısıyla, vaat borçlusu o taşınmazı dilediği gibi kullanmaya devam edebilir (TMK m.683). Satış vaadi sözleşmesinin alacaklı olan tarafa sağladığı hak, kişisel hak niteliğinde olduğundan mülkiyet hakkı ile kişisel hakkın çatışması halinde üstün hak sahibi mülkiyet hakkı sahibidir. Bu nedenle, mülkiyeti devralmadan vaat alacaklısının sözleşmeye dayanarak kayıt maliki olan vaat borçlusuna karşı açacağı elatmanın önlenmesi davası dinlenemez. Bu nedenle vaat alacaklısının öncelikle tapu iptal ve tescil davası açması, vaat borçlusu üzerindeki tapu kaydını iptal ettirdikten sonra elatmanın önlenmesi talebinde bulunması gerekir.


Satış vaadi alacaklısının hapis hakkı

Satış vaadi sözleşmesine konu taşınmaz vaat alacaklısına teslim edilmiş ise hapis hakkı bulunduğundan ödemiş olduğu satış bedeli vaat alacaklısına geri verilinceye kadar taşınmazı kullanmaya devam eder.


Satış vaadi alacaklısı üçüncü kişilere karşı Elatmanın önlenmesi davası açılabilir mi?

Vaat alacaklısı bu taşınmaza üstün bir hakka dayanmadan haksız olarak müdahalede bulunan üçüncü kişilerin elatmalarının önlenmesini isteyebilir. Bu tür bir istemin dayanağı satış vaadi sözleşmesiyle kazanılan kişisel haktır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page