FAALİYET ALANLARIMIZ

CropImage.jpg

KVKK Uygulamaları

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ile  kişisel verileri işleyen gerçek  ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetlerinden kaynaklanan hukuki yükümlülükler, uyulması gereken kurallar ve bu çerçevede VERBİS sistemine kayıt esasları düzenlemiştir.

Hukuk büromuz veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere VERBİS ve Kişisel verileri koruma danışmanlığı vermektedir.

şirketler_hukuku.jpg

Hukuki Danışmanlık

Ticari şirketler normal bir şahsa göre daha çok hukuki ilişkiye girer ve bir çok sözleşmenin tarafı olurlar, hukuki ilişki ve sözleşmelerin fazla olması, davaların ve icra takiplerinin artmasını sağlar, şirketlerin kurulmasından işleyişine ve hatta tasfiyesine kadar bütün işlemler kanunlarca belirlenmiş olduğundan şirketlerin hem işleyiş açısından hem de dava ve icra takipleri açısından alanında uzman bir hukukçudan danışmanlık alması gerekmektedir.

Hukuk büromuz uzman kadrosu ile ticari şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir.

fam-law.jpg

Aile Hukuku

miras hukuku.jpg

Miras Hukuku

 • Vasiyetnamenin Açılması

 • Terekenin ve Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

 • Mirasta denkleştirme

 • Terekenin Yönetilmesi

 • Mirasın Reddi ve Ret Kararının İptali

 • Mirasçılık Belgesi İptali

 • Vasiyetnamenin İptali 

 • Mirasta Denkleştirme

 • Mirasta İstihkak Davaları

icra hukuku.png

İcra Hukuku

 • İcra Takibi ve Yönetimi

 • Şikayet Davaları

 • İstihkak Davaları

 • İhalenin Feshi Davaları

 • Sıra Cetveline İtiraz

 • İptal Davaları

 • Tahliyenin Durdurulması Davası

 • İcra Suçları

iflas hukuku.jpg

İflas Hukuku

 • İflas Takibi ve Yönetimi

 • İflasın Ertelenmesi

 • Konkordato

 • Yeniden Yapılandırma Davaları

 • İflas Suçları

feature-client-work-desk.jpg

Şirketler Hukuku

 • Kollektif Şirket

 • Anonim Şirket

 • Limited Şirket

 • Komandit Şirket

 • Şirket ana Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

 • Ticari Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi

 • Şirketler Topluluğu

 • Kooperatifler

iş hukuku.jpg

İŞ Hukuku

 • İşçi alacakları

 • İşe iade davaları

 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

 • Sendikal Davalar