top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

inşaat hukuku

İnşaat Hukuku

Hukuk büromuz inşaat sözleşmelerinin kurulmasından iskan izni alınmasına kadar bütün hukuki süreçte sözleşme taraflarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tarafların hak kaybı yaşamaması için inşaat sözleşmeleri tarafımızca hazırlanmaktadır. Hazırlanan sözleşmeler bütün hukuki boyutları ile tarafların konumuna göre analiz edilmekte olası riskler için teminat hükümleri düzenlenmektedir.

kadastro hukuku

Kadastro Hukuku

Kadastro, taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını kapsamaktadır. Kadastro çalışmaları taşınmazın yüz ölçümü, hak sahipliği ve üzerindeki haklar bakımından hatalı olarak olarak yapılmakta, yapılan tespitler ile hak kayıpları yaşanmaktadır. 

Hukuk Büromuz Kadastro Tespiti öncesi ve Tespit sonrası haklar ve davalar bakımında danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

imar hukuku

İmar Hukuku

İdari işlemler ile idarenin çoğu zaman kendi lehine tek taraflı olarak yaptığı imar planlarının üst planlara, kanunlara ve yönetmelikler ile uyumlu olması zorunludur.

Yapılan planlar ile taşınmazlar keyfi olarak başka alanlara kaydırılmakta ve hukuki yollara başvurulmaması durumunda büyük hak kayıpları yaşanmaktadır.

Hukuk Büromuz İmar davaları hakkında danışmanlık ve taraf vekilliği hizmeti vermektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetinin kurulması, yönetici atanması ve seçim usulleri Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. 

Kat maliklerince yapılan yönetim ve denetim kurulu seçimleri çoğu zaman kanuna aykırı olarak yapılmakta alınan kararların geçersizliği gündeme gelmektedir.

Hukuk Büromuz bina yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page