top of page

Satış işlemi yapılmamış ise davacının tespit davası açmakta hukuki yararı vardır.Tespit davası açılması için hukuki yarar bulunmalıdır. Taraflar arasında görülmekte olan bir ortaklığın giderilmesi davasının varlığı ya da taşınmazın veya üzerinde bulunan muhdesatın kamulaştırma işlemine tabi tutulması halinde taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatlar hakkında aidiyetin tespiti davası açılmasında hukuki yarar bulunduğu benimsenmektedir.


Ortaklığın giderilmesi davasında satış kararı verilmesi ve bu karar kesinleşmiş olması mülkiyetin tespiti davasına engel olmayıp, taşınmazın satış işlemlerine henüz başlanmamış ise hukuki yararın olduğu kabul edilmelidir.


Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay 4.Hukuk dairesi 05.06.2000 Tarih 3323/5387 Karar


...Dava konusu binanın bulunduğu taşınmazın sahipleri, buraya kat karşılığı apartman inşa ettikten sonra bazı dairelerini üçüncü kişilere satmışlardır. Apartmanda kat mülkiyeti ve irtifakı kurulmadığından binadan daire satın alanlar, tapudaki işlemlerde arsadan hisse satın almışlardır. Davacı da binada daire sahibi ve tapuda 2/18 oranında hissedardır. Diğer ortakların paydaşlığın giderilmesi davası açmaları sonucu Sulh Hukuk Mahkemesi ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar vermiş ve karar 04.03.1996 tarihinde onanarak kesinleşmiştir. Taşınmazın henüz satışı gerçekleşmiş değildir. Şu durum karşısında; ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verildikten sonra henüz satış işlemi yapılmadığına göre davacının tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. Bu nedenle mahkemenin hukuksal yarar yokluğundan davayı reddetmiş olması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page