top of page

Hukuk, Ceza ve İdari DavalarHukuk genel anlamı ile insanların birbirleriyle ve diğer kurum ve kuruluşlarla var olan ilişkilerini düzenleyen ve yaptırımı olan kuralların tamamıdır. Hukukun genel tanımı Ceza ve İdari davaları kapsasa da hukuk davası dendiğinde hukukun genel tanımından bağımsız olarak Ceza ve İdari dava dışındaki davalar kastedilmektedir.


Konusu suç teşkil eden ve devletin yargılama yetkisini kullandığı, yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapıldığı davalar Ceza davalarıdır. Ceza davalarında yargılanan kişinin Savcılık makamınca iddia edilen eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği tartışılır.Kişinin suçu sabit ise hakim kanunda daha önceden belirlenen alt ve üst sınır arasından cezaya mahkum eder.


İdari Davalar ise Devlet kurumları, Belediyeler gibi idari makamlarının işlem ve eylemlerinin yargılandığı davalardır. İdari Yargılama Anayasaya dayanır Anayasamızın 125.Maddesi idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu düzenlemiştir.İdari davalar zarara uğrayanlar tarafından idareye karşı açılır.


Avukat Mehmet Umut Erdem, Hukuk, Ceza ve İdari Davaları ekibi ile yönetmekte bizzat yönetmediği davalara ise hukuki danışmanlık vermektedir.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page