top of page

İcra kefaleti nedir? Kefalet şartları nelerdir?İcra Kefaleti nedir?


İcra kefaleti üçüncü kişiler tarafından bir borcun tamamının veya bir kısmının icra memuru önünde üstlenilmesi ve ödeme taahhüt etmesidir. İcra kefaletleri ilam niteliğinde olan belgelerdendir.

İcra kefaletinin şartları nelerdir?

  • Bu kefaletin geçerli olabilmesi için koşulsuz olmalıdır.

  • Kefil olunan miktar belirli olmalıdır.

  • Kefilin beyanının icra tutanağına yazılarak tutanağın altının kefil ve icra memuru tarafından imzalanması gerekir.

İcra kefaleti şarta bağlanamaz.Örneğin, kefil kefalet beyanında ''Borçlunun yanımda bir yıl süreyle çalışması şartı ile onun bu dosyadaki borcunun tamamını üstleniyorum ve ödemeyi taahhüt ediyorum.'' demiş ise bu kefalet geçerli olmayacaktır.


İcra kefaletinin müteselsil kefalettir. Kefilin borcu on yıllık zaman aşımına tabidir. İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaletleri de geçerlidir. Asıl borçlu hakkında takip iptal edilmediği sürece kefaletin geçerliliği devam eder. (12 HD 9.6.2006 tarih 9681/12433) Asıl borçlu yönünden takip kesinleşmeden icra kefiline icra emri çıkarılamayacağı gibi borç miktarının kesinleşmemesi halinde takibin devamı da mümkün değildir. (12 HD 6.2.1997 703/1286)İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comentarios


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page